אברהם שלונסקי - שירים אחרונים

שירו של אברהם שלונסקי בלוויית הערה מאת רן יגיל
30/06/2014 14:47:51