אלי יונה - שירה

שלושה שירים בהשראת דפיו האחרונים של אוריאל אַקוסטה
13/06/2019 12:30:17