גבריאל מוקד - עיון

מאמר מאת גבריאל מוקד על סיפורו של שמואל יוסף עגנון 'הנידח'
19/10/2014 17:16:27