דורית בת ישראלה - פרוזה

סיפור קצר
02/02/2021 12:15:43