דן בן אמוץ - פרוזה

סיפור על הגמל והניצחון, סיפור מאת דן בן אמוץ והערה מאת רן יגיל
10/10/2015 22:05:37