יהודה לייב ויטלזון - שירים אחרונים

שישה שירים מהספר "תועפות בראשית" בלוויית דבריו של העורך - חן יסודות
08/04/2019 09:57:27
11 שירים של יהודה לייב ויטלזון שזורים במאמר קצר עליהם משל רן יגיל. כל השירים מתוך ספר הביכורים של יהודה לייב ויטלזון - "ממיתר החולין"
15/11/2017 08:29:33