יהודה קרני - שירים אחרונים

עשרה משירי ירושלים של המשורר יהודה קרני בלוויית הערה מאת יהודה לייב ויטלזון
28/05/2019 14:51:41