יהודית אוריה - שירים אחרונים

מחזור שירים מתוך "מנדלה, שירת הראשית," "צבאים", פרדס 2016
12/06/2020 07:11:16