יעקב גלאטשטיין - שירים אחרונים

שירו של יעקב גלאטשטיין, ארוחת ערב, בתרגום דן מירון ובלוויית הערה מאת רן יגיל
25/04/2014 14:32:25