יצחק שלו - שירה

הערה על צד אחר בשירתו של יצחק שלו
18/06/2020 09:09:33