מרים שפר - שירים אחרונים

ארבעה שירים והערה על הספר "הזמן עצר בנהרות"
07/02/2021 14:23:46