משה סרטל - שירים אחרונים

טס של זהב מלא עפר, שניים שהתנבאו ועיר שלא זכתה
13/09/2010 13:50:29