עזרא פאונד - מאמרים אחרונים

מתוך ספרו העיוני של פאונד על שירה ואסתטיקה, מתורגם ומוער לראשונה בידי יהודה ויזן
06/10/2010 20:23:06