צדוק עלון - עיון

כמה הרהורים על ספרו הפילוסופי של ניר זילכה – "אני, העולם והמילים: ספקנות, שפה, סוליפסיזם"
03/01/2022 13:13:19
02/11/2021 18:07:28
רטרוספקטיבה לספרו של חן יסודות "במלוא מוטת הבריאה" במלאות עשור ליציאתו
11/11/2020 08:48:20
הרהורים על שני ספריה של ארלט מינצר
06/07/2020 21:21:36