שלום רצבי - שירים אחרונים

מתוך "פַּחַד וְאַתְּ" ו"הֲבָרָה וחוֹל"
16/12/2013 19:42:29