שמעון שמואל פרוג - שירים אחרונים

עשרה שירים בלוויית הקדמת עורך הספר "אגדת הכוס" - רן יגיל
23/06/2019 10:05:08