חן ישראל קלינמן - מאמרים אחרונים

על "האילם ומפוחית הפה" מאת צדוק עלון
23/07/2015 16:27:26
היַלְדִּי-מִיתִי, הזיכרון והמעשה הספרותי ככלים שלובים ביצירתו של דוד שחר. מספר הערות
21/01/2014 16:48:14
תקציר תיקון מעמדם הקיומי והמוסרי של בעלי החיים. מתוך "תיקוני שואה"
30/06/2013 15:30:50

חן ישראל קלינמן - שירים אחרונים

שיר מתוך הספר: במלוא מוטת הבריאה
28/02/2013 17:27:31
פרק מתוך "ילידית של הקיים"
09/09/2012 13:37:20
16/09/2010 18:36:23